Feiten en fabels over dpi’s

Er heerst veel verwarring over dpi’s en printresoluties. Een veel voorkomend misverstand is dat ‘hoe hoger het aantal dpi’s, hoe hoger de kwaliteit van de afdruk zal zijn’. Maar wat zegt het aantal dpi’s nu eigenlijk over het uiteindelijke printresultaat?

Wij hebben geprobeerd het technische verhaal over dpi’s in begrijpelijke taal op te schrijven. Dat is niet gelukt. Het is een dermate ingewikkelde materie dat wij u daar niet mee lastig willen vallen. Want eigenlijk is het ook niet echt waar het over moet gaan.

Wat ziet uw oog?

Belangrijker dan het aantal dpi’s is het eindresultaat van de afdruk dat u onder ogen krijgt. U beoordeelt zelf de kwaliteit en de kleur. Het eindresultaat van de print wordt door uw eigen ogen en de ogen van de consument beoordeeld. Is detail belangrijk of gaat uw voorkeur meer uit naar een kleurrijke foto?

Grijstinten

Een uitdaging voor iedere printer is het printen van een strakke grijze tekst die alleen is opgebouwd uit zwart. Juist dan komt de echte kwaliteit van de printer tot uitdrukking want hier is het onderscheid tussen printers goed te zien. Het aantal volgens de fabrieksspecificaties opgegeven dpi’s is dus niet alleen bepalend voor het eindresultaat.

Testdocument

Hoe kunt u nu de kwaliteit van een printer beoordelen als het aantal dpi’s u niet verder helpt? De enige methode is het printen van een testdocument. Wij hebben voor u een testdocument ontwikkeld dat u duidelijk laat zien hoe goed (of slecht) uw printer met grijstinten kan omgaan. Het testdocument kunt u downloaden op uw eigen computer en vervolgens printen.

Ten overvloede

Wanneer u printers met elkaar gaat vergelijken met behulp van een testdocument zijn er een aantal zaken die u wel in acht moet nemen.

  • U gebruikt in alle gevallen dezelfde papiersoort, want de papiersoort kan het eindresultaat beïnvloeden.
  • U let erop dat op de te vergelijken printers, de optimale instellingen worden gebruikt.

Na het printen van het document kunt u de diverse printers met elkaar vergelijken. Dit wordt belangrijk op het moment dat u op het punt staat om een nieuwe printer aan te schaffen. Maar misschien wilt u ook vaststellen hoe het met uw huidige printer gesteld is. Laat u niet imponeren door prachtige brochures, printvoorbeelden en vlammende beloften. Print het document en laat uw eigen ogen u vertellen welke printer in uw situatie de beste keuze is.

Download hier het testdocument.