De juiste kleuren van uw printwerk

Wat is kleur?

Kleur is een eigenschap van licht die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit dat licht bestaat. De samenstelling van golflengtes wordt het spectrum genoemd. De regenboog laat een spectrum zien en bevat alle kleuren die uit een enkele lengte van zichtbaar licht bestaan. 

Wat ziet ons oog?

Een kleur is een mengsel van golflengten in verschillende sterkten. Dat geldt voor geluid ook - men zegt zelfs dat een muziekinstrument een bepaalde 'klankkleur' heeft. Het menselijk oog kan de verschillende golflengten maar gebrekkig waarnemen. Het oor daarentegen neemt ze zeer precies waar doordat in het slakkenhuis opnemers zitten voor zeer veel verschillende frequenties. Bij schilderijen, kleurenfoto's en kleurentelevisie streeft men ernaar de kleuren zo goed mogelijk na te bootsen. Dat betekent dat men een bepaalde kleur ziet die niet te onderscheiden is van de kleur van een voorwerp dat men in de hand heeft. De samenstelling van golflengten hoeft niet precies dezelfde te zijn: men profiteert bij het mengen van kleuren van het feit dat de perceptie door het menselijke oog gebrekkig is. 

Voldoet de kleur van uw afdruk niet aan uw verwachting?

Zoals hierboven al gezegd is, neemt ons oog de kleuren niet precies waar. Daarom kunnen verschillende mensen ook verschillende intensiteiten van kleuren zien en beleven. Wanneer de kleuren van het printwerk niet voldoen aan uw verwachtingen kunt u dat bijsturen met behulp van de functie ‘Kleurbeheer’ op uw printer.

Kleurbeheer

Wij gaan niet op alle technische details in en proberen op een eenvoudige manier uit te leggen waardoor de kleuren op uw afdruk kunnen afwijken van uw verwachting.

Ieder apparaat dat kleuren weergeeft doet dat op een andere manier:

  • Een digitale camera ontvangt licht en neemt dat op.
  • Een monitor geeft de kleuren weer, door licht uit te zenden.

Kleuren die met licht worden gemaakt zijn meestal helder en sterk.

  • Een drukpers werkt met inkt.
  • Een printer werkt ook met inkt (toner).
  • Een foto op een foto afdruk service werkt met lagen van kleurstoffen.

Bij kleuren die met inkt (toner) worden gemaakt zijn de kleuren veelal iets donkerder en minder helder.

Door het gebruik van kleurbeheer kunnen de eigenschappen van de diverse apparaten worden vastgesteld en op elkaar afgestemd. Een veel voorkomende klacht is: mijn afbeelding is te rood! Dit kan te maken hebben met de instellingen van de printer.

Kleuren afstemmen tussen beeld en afdruk, één van de belangrijke elementen is de monitor.

Zoals hierboven uitgelegd geeft de monitor het beeld weer door gebruik te maken van licht. Door uw monitor te profileren met speciale meetapparatuur wordt de weergave van het beeld op de monitor meer in overeenstemming gebracht met de uiteindelijke afdruk. Door de profilering op regelmatige basis te herhalen blijft uw monitor tevens kleurconstant. Deze stap is doorgaans voldoende om de kleuren van het beeld en van de afdruk met elkaar in overeenstemming te brengen. Al blijven kleine verschillen mogelijk.

Optimaliseren

Het is ook mogelijk om het kleurbeheer verder uit te breiden. Dan kunt u de kleurconstantheid en kleurweergave van uw printer verder optimaliseren en kunt u tevens de kleuren van een order van enige tijd terug reproduceren. Hierbij kunnen wij u adviseren over de juiste apparatuur die hiervoor nodig is.

Hebt u naar aanleiding van dit artikel vragen over uw kleurbeheer? Neemt u vrijblijvend contact op met onze kleurspecialist. Hij verstrekt u graag informatie over de mogelijkheden en oplossingen.